Assistant Secretary Fannon to Travel to Houston, Texas